Szanowni Państwo,

Powszechna SKOK dbając o o ochronę prywatności użytkowników niniejszego serwisu internetowego przedstawia poniżej informacje wyjaśniające zasady gromadzenia danych osobowych.


Przedstawiona polityka prywatności ustala zasady jakimi kieruje się Powszechna SKOK przetwarzając Państwa dane oraz chroniąc informacje dostarczone nam przez Państwa za pośrednictwem naszej witryny i ma zastosowanie jedynie do przetwarzania danych osobowych pozyskanych na podstawie wysłanego formularza kontaktu- zgłoszenia.


Powszechna Spółdzielcza kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Powszechna SKOK) z siedzibą w Knurowie 44-190 przy ul. 1 Maja 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, iż jest administratorem podanych przez Państwa danych osobowych. Wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia oznacza przesłanie zawartych w formularzu danych osobowych do Powszechnej SKOK.


Uzyskane Państwa danych osobowych z przesłanego formularza będą przetwarzane przez Powszechną SKOK  w celu podjęcia kontaktu przedstawiciela Powszechnej SKOK z Państwem i przedstawieniem informacji na temat usług i produktów Powszechnej SKOK. Dane będą wykorzystane wyłącznie do niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności informacyjnych i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Powszechnej SKOK.


Powszechna SKOK może przekazać Państwa dane osobowe uzyskane na podstawie formularza wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub zgodnie z Państwa upoważnieniem/zgodą.


Informujemy, iż na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204) przesłanką otrzymywania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Powszechnej SKOK informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 wymienionej wyżej ustawy jest wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie takiej informacji i udostępnienie w tym celu Powszechnej SKOK Państwa adresu e-mail.


Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia czynności informacyjnych przez Powszechną SKOK.


Ponadto, informujemy,że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych przez Powszechną SKOK Państwa danych osobowych oraz do ich poprawiania w przypadku, gdy nie są one aktualne lub zgodne ze stanem rzeczywistym, jak również prawo do odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych uzyskanych przez Powszechną SKOK na podstawie formularza. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych podanych w formularzu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: centrala@powszechna-skok.pl.